Paraffin lỏng – Paraffin Oil – Dầu Paraffin

Paraffin lỏng, Dầu paraffin hay còn được gọi là dầu trắng – Paraffin Oil  là chế phẩm từ dầu thô tinh khiết. Dầu paraffin lỏng  không màu, trong suốt, không mùi, không vị và là chất lỏng dưới dạng dầu, nó có thể được hòa tan trong ether, chloroform, xăng và benzen nhưng không thể hòa tan trong nước và ethanol.

0849.288.333