Tại sao nói: Công nghiệp hóa chất là ngành kinh tế mũi nhọn?

Tại sao nói: Công nghiệp hóa chất là ngành kinh tế mũi nhọn?
Rate this post

Công nghiệp hóa chất được coi là ngành kinh tế trọng điểm của công nghiệp, nếu không có công nghiệp hóa chất thì sẽ không tạo ra sản phẩm là nguyên vật liệu phục vụ cho sự phát triển của ngành công nghiệp (cả công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ), mà công nghiệp là một ngành mũi nhọn không thể thiếu của nền kinh tế.

  • Hóa chất cơ bản
  • Hóa chất xử lý nước
  • Hóa chất nhiệt điện
  • Hóa chất ngành giấy
  • Dung môi công nghiệp
  • Hóa chất dệt nhuộm

Công nghiệp hóa chất

– Là một ngành công nghiệp nặng tương đối trẻ, phát triển nhanh do nhu cầu nguyên liêu cung cấp cho các ngành kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của tiến bộ khoa học kĩ thuật.

– Nhờ những thành tựu về khoa học và công nghệ, công nghiệp hoá chất đã sản xuất được nhiều sản phẩm, chưa từng có trong tự nhiên.

– Các sản phẩm này vừa bổ sung cho các nguồn nguyên liệu tự nhiên vừa có giá trị sử dụng cao trong đời sống xã hội.

– Ngành hoá chất còn có khả năng tận dụng những phế liệu của các ngành khác để tạo ra những sản phẩm phong phú, đa dạng, nhờ đó mà việc sử dụng các tài nguyên thiên nhiên được hợp lí và tiết kiệm.

– Trong thời đại của tiến bộ khoa học kĩ thuật và công nghệ, công nghiệp hóa chất được sử dụng rộng rãi trong mọi mặt của đời sống xã hội, san phẩm của nó cũng được sử dụng rộng rãi.

– Công nghiệp hóa chất sự dụng tổng hợp các nguồn vật liệu tự nhiên => tạo ra các sản phẩm mà đặc tính của chúng nhiều khi không có trong tự nhiên, góp phần bổ sung vào nguồn vật liệu tự nhiên, vừa có gia trị sử dụng cao trong đời sống trên cơ sở khai thác hợp lí và bảo vệ

– Công nghiệp hóa chất cung cấp nguyên liệu ban đầu hoặc bán thành phẩm phục vụ cho nhiều ngành công nghiệp đặc biệt là công nghiệp nhẹ.

– Đối với nông nghiệp là đòn bẩy thực hiện quá trình quá học hóa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0849.288.333