Chloramine B – Chất khử trùng Cloramin B – C6H5NCINO2SNa. 2H2O

0849.288.333